Informácie o aplikácii

Systém EviNor je výnimočný, do detailu prepracovaný a praxou overený informačný systém s normalizačnou tématikou, ktorý je jedinečný svojím zameraním, komplexnosťou, úplnosťou obsahu a mnohými ďalšími užitočnými vlastnosťami ako napr. vyhľadávanie obdobných noriem iných krajín, Smerníc EÚ a Nariadení vlády ČR. Otvorený systém je určený predovšetkým k racionalizácii a spresneniu práce v útvaroch technickej normalizácie. Slúži nielen na evidenciu národných a podnikových noriem, ale aj k evidencii noriem zahraničných a medzinárodných. Systém umožňuje ľahké a presné riadenie noriem v zmysle ISO 9000 a podobných predpisov.


Ak vlastníte súbory noriem v elektronickom prevedení vo formáte pdf alebo doc, môžete normy zobraziť v plnom znení. Získate informácie o existencii noriem aktuálnych a historických (zrušených), môžete viesť evidenciu skladu noriem, výpožičnú agendu a objednávkovú službu.


V osobitnej knižnici môžete viesť evidenciu dokumentov vydávaných Vašou spoločnosťou, ktoré majú vzťah na technické normy a pri ktorých zmeny noriem môžu ich obsah ovplyvňovať. Jedná sa napr. o podnikove smernice, katalógy, výkresy apod. Samozrejmosťou je možnosť vyhľadávania vo všetkých knižniciach systému podľa rôznych kľúčov. Užívatelia oceňujú vyhľadávanie podľa slov z názvu zadaných v ľubovoľnom poradí a vytváranie tlačových zostáv z položiek podľa individuálnych potrieb každého užívateľa.


Obstaranie systému pre Vás znamená, že získate veľa informácií, presnú evidenciu technických noriem a ich užívateľov pre systémy riadenia a nahradíte ručné spracovanie prepracovaným počítačovým systémom.

Vyskúšajte na 14 dní zdarma

Otestujte aplikáciu EviNor na 14 dní a to úplne zadarmo. Demoverzia sa líši iba v počte záznamov, ktoré si môžete vyhľadať. Registrácia demoverzie je naozaj jednoduchá.

Zaujímajú Vás ďalšie informácie?

Máte záujem o prezentáciu vo Vašej spoločnosti? Zavolajte nám na číslo +420 566 621 759 alebo na mobil +420 777 173 315.

Katalógy noriem obsahujú

 • česke normy ČSN, TNI, PNE, HŽ, TŽ, ČOS, TPG, TDG, TD, TIN, TNV a TNO
 • slovenske normy STN, TPP a TNI
 • americke normy ASTM, ASME, SAE, UOP a ANSI
 • nemecke normy DIN, AD 2000, VDA a WB
 • rakúske normy ÖNORM a ÖVE
 • britske normy BS
 • poľskej normy PN, PKN
 • holandské normy NEN, NPR
 • japonské normy JIS
 • čínské normy GB
 • ruske normy GOST
 • španielske normy UNE
 • medzinárodné normy ISO, IEC, a IEEE
 • medzinárodné predpisy UIC
 • európske normy EN a ETSI
 • Vaše vlastné záznamy

Pravidelné aktualizácie

Aktualizácia dát sa vykonáva niekoľkokrát v týždni, aby sa zabezpečilo, že užívatelia majú stále aktuálne dáta. Po aktualizácii je užívateľ prehľadne informovaný o vypožičaných, archívnych i zväzkových normách, ktoré boli aktualizáciou zrušené (vrátane náhrad) alebo boli zmenené. Rovnaké informácie užívateľ dostane aj pre súvisiace dokumenty, popr. výrobky.

Technické, inštalačné a licenčné podmienky

K samotnému spustení aplikácie postačí aktuálne webový prehliadač (Google Chrome, Torch, FireFox, Opera, Microsoft Edge). Počítač s minimálnym rozlíšením 1024 x 768 musí mať prístup na Internet, operačný systém minimálne Windows 7 (Service pack 1).


Jednu licenciu môžete použiť pre viac počítačov. Znamená to, že je používaná tzv. 'Plávajúce licencia'. Aplikácia EviNor môže byť teda spúšťaná z ľubovoľného počtu sieťových staníc, ale v danom okamihu je spustiteľný na počte zodpovedajúcemu zakúpenému počtu licencií. Ochrana dát je zabezpečená prístupovými právami a pridelenými heslami každému užívateľovi individuálne.


Každý užívateľ má možnosť voľby jazykového prostredia a to v jazyku českom alebo anglickom.

Vyskúšajte na 14 dní zdarma

Otestujte aplikáciu EviNor na 14 dní a to úplne zadarmo. Demoverzia sa líši iba v počte záznamov, ktoré si môžete vyhľadať. Registrácia demoverzie je naozaj jednoduchá.

Kontakt

Zaujala Vás aplikácia EviNor? Zavolajte nám alebo napíšte a my sa Vám ozveme.

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460
591 01 Žďár nad Sázavou, CZ
Mapa
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Pracujem, čakajte prosím ...